Toey^^

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ศธ.เตรียมเชือด ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากร้านเหล้าปั่นและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เขตจตุจัตร ได้ร้องเรียนไปยัง นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน นายไชยยศ กล่าวหลังจากลงตรวจพื้นที่ว่า คงต้องเร่งผลักดันอนุบัญญัติ เรื่องการควบคุมเหล้าปั่นและการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ในรัศมี 500 เมตร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ หากคณะกรรมการเห็นชอบ ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามและมีผลบังคับใช้

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการนำกฎหมายที่มีอยู่บังคับใช้อย่างจริงจังและให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะแม้กฎหมายจะครอบคลุม แต่ก็ยังขาดเรื่องของการกำหนดพื้นที่ห้ามขายรอบสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการห้ามออกใบอนุญาตให้กับร้านที่อยู่ใกล้สถานศึกษาด้วย ขณะเดียวกันยังมีร้านเหล้าอีกหลายแห่งที่นักศึกษาแต่งเครื่องแบบเข้าไปดื่มเหล้า โดยที่ไม่สนใจว่าจะเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ผู้ปกครองและอาจารย์คงต้องช่วยสอดส่องและคอยตักเตือนบุตรหลานด้วย

ขณะ ที่ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสียงส่วนใหญ่ต้องการให้บังคับ ใช้มาตรการห้ามขายเหล้าปั่นและห้ามขายเหล้า รอบ ๆ สถานศึกษาเป็นจำนวนมาก และจากการออกตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พบว่ายังมีการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา อย่างไรก็ตาม หากใครพบเห็นการทำผิดกฎหมาย สามารถโทรแจ้งได้ที่ 0-2590-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/52143

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น